Solární energie

Solární energetika je v současnosti velmi silné odvětví, ovšem citlivé na investice a výnosnost. Šetří lidem životní prostředí, ale každý vlastník fotovoltaické elektrárny ví, jak náročné a nákladné je udržovat tato zařízení v perfektně čistém stavu. Přitom na čistotě fotovoltaických panelů je závislé množství vyrobené energie a tedy  i výnosnost  elektrárny. Čistota panelů má vliv i na trvanlivost  solárního zařízení.

Ošetření solárních panelů originální německou nano-impregnací profiNano pro fotovoltaiku, od společnosti NANO SERVICE, představuje optimální řešení pro snížení  finančních nákladů spojených s údržbou povrchu solárních panelů. Výsledkem, který vzniká působením efektů nano-impregnace, je zvýšení efektivity provozu solárního panelu o cca 5%! Současně je, díky ošetření solárního panelu nanotechnologickou ochranou a snížení nároků na údržbu, prodloužena životnost a tím zhodnocena celá investice do solární elektrárny jakéhokoli rozměru.

Údržba  panelů je po ošetření  nano-impregnací pro fotovoltaiku NANO SERVICE  velmi jednoduchá. Ošetřená elektrárna je chráněna před nánosy mastnoty, ptačích exkrementů, pylů, i jiných organických nečistot, neboť ty se na povrchu jednoduše nedokáží uchytit. Stejně tak se výrazně zjednoduší údržba v zimních měsících. Nano-impregnace pro solární panely zároveň představuje  efekt easy-to-clean, což v praxi znamená, že  panely  se samy čistí vlivem deště a tím se výrazně snižují nároky jak na frekvenci údržby, tak i na její  náročnost. Odpadají také nákupy chemických čističů a postupné poškozování krycí vrstvy, která tak v čase nedegraduje a nesnižuje účinnost fotovoltaického panelu.

Zmíněné výhody jsou patrné zejména u větších fotovoltaických elektráren, neboť v tomto případě  umožňují dosáhnout personálních úspor. Ovšem i bez nich se investice vložená do nano-impregnační ochrany vrací provozovatelům již v první sezóně. Aplikace nano-impregnace pro fotovoltaiku NANO SERVICE je však především optimální cestou ke zvýšení  výkonu každé solární elektrárny a tím k markantnímu nárůstu ziskovosti vložené investice.

 

 Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem. Váš zájem nás těší a určitě Vás k ničemu nezavazuje. Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti, jako výhradní dovozce a garant technologie pro střední a východní Evropu to považujeme za naši povinnost.

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce