Proti zatékání

Hydrofobní nano-impregnace proti zatékání je dokonalou pojistkou vůči následkům případných chyb v provedení klasické hydroizolace balkónů, teras, koupelen atd., jejichž povrch je opatřen spárovanou dlažbou, nebo keramickým obkladem apod.. Popřípadě  lze nano-impregnaci využít též jako nápravné opatření pro zastavení již probíhajícího protékání. Nanesením hydrofobní nano-impregnace se na exponovaném povrchu vytvoří neviditelná, avšak velmi účinná ochranná vrstva z nano-částic, která spolehlivě zamezí pronikání vody dlažbou i spárami do konstrukce stavby. Nejedná se tedy o náhradu klasické stavební hydroizolace, nýbrž o vytvoření účinného předstupně v zabránění pronikání vody do konstrukce stavby. Životnost povrchové nano-impregnace je v závislosti na míře jejího namáhání několik let, a poté lze její funkčnost opětovným nanášením obnovovat. Po aplikaci nano-impregnační vrstvy se zároveň zvýší odolnost povrchu proti mechanickému poškození, výrazně se zmenší ulpívání nečistot na povrchu a tím se též podstatně usnadní jeho průběžné čištění. Nano-impregnace tedy nejen zamezí pronikání vody do konstrukce, ale zároveň zvýší komfort a prodlouží životnost chráněného povrchu.

Prozíravé využití nových možností, které nano-impregnace nabízejí, umožňuje nyní stavebním firmám předcházet obvyklým komplikacím s nejčastější vážnou reklamační závadou v rámci záruční lhůty staveb – zatékáním. Materiálové náklady na ošetření 1 m2 balkónu hydrofobní nano-impregnací, včetně výdaje za speciální cleaner řady Brutalo pro předčištění, se pohybují okolo 125 Kč, a jsou tedy zanedbatelné v porovnání s mnohasettisícovými výdaji za odstraňování zatékání klasickou cestou hrubého stavebního zásahu do konstrukcí. Naštěstí, i v případech, kdy do neošetřené konstrukce již začne zatékat, lze zpravidla aplikací nano-impregnace protékání vody do konstrukce budovy dodatečně zastavit. Ovšem v takovém případě se již nelze vyhnout opravám škod, které prosakující voda stačila napáchat. Proto je preventivní aplikace nano-impregnace jistě výhodnějším řešením.

 

Nano-impregnace třídy profiNano společnosti NANO SERVICE s.r.o. jsou z produkce renomované značky Nanotechnology Solutions Percenta a jsou dokonale prověřeny desetiletím širokého využití v náročném německém stavebnictví. Pro více informací a odborné rady pro vyřešení Vašich konkrétních problémů se zatékáním balkónů, teras, koupelen i jiných částí budov, zakrytých dlažbou, keramickými materiály, nebo obdobným povrchem volejte prosím  na telefonní číslo +420733142111, resp.pište na e–mail zatekani@nanoservice.cz.

Materiál pro provádění nano-impregnací Vám zašleme na dobírku, nebo je k osobnímu odběru na adrese sídla spol. NANO-SERVICE s.r.o., uvedené v kontaktech webu. V případě rozsáhlejších aplikací Vám poskytneme odborný servis přímo na Vaší stavbě.

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce