Odbornost

Díky zázemí, které pro Českou republiku poskytuje německá značka Nanotechnology Solutions Percenta, je společnost NANO SERVICE dostatečně vybavena zkušenostmi, know-how i vývojovým, provozním a odborným základem pro provádění, údržbu a rozvoj v oblasti nano-impregnací. Jako jedni z mála na Českém trhu jsou pracovníci týmu NANO SERVICE zajištěni vývojovou i provozní podporou léty zkušené laboratoře, která také zajišťuje stálý dohled nad výrobou nano-impregnačních materiálů a pro každou výrobní šarži zajišťuje také uchování vzorků pro případné pozdější kontroly.

V průběhu let se naši zahraniční kolegové v různých státech světa setkávali s řadou situací, na které je tak NANO SERVICE, na rozdíl od jiných na Českém území, dobře připraven. Tyto zkušenosti jsou právě tím zásadním důvodem, proč si můžeme dovolit říci, že dokážeme kvalitně ochránit nano-impregnací téměř jakýkoli povrch a na námi aplikované nano-povrchy poskytovat i garance v řádu nikoli měsíců, ale celých let. Samotná profesionální nano-impregnace pak ochrání Vaše povrchy po dobu dvou až dvaceti let.

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce