Nanotechnologie

 Moderní nanotechnologie jsou progresivním vědním oborem, který nám v praxi ukazuje kouzla. Dovoluje to využití poznatků kvantové fyziky, neustálý vývoj a efekty "okoukané" v přírodě. Celá věda v oblasti nanotechnologické ochrany povrchů vznikla díky sledování samočistícího efektu rostlin a schopností některých živočichů.

 Asi nemá příliš smysl v dnešní době sáhodlouze povídat o tom, že skutečné nanočástice (tedy ne vše, co různí výrobci lecčeho označují moderním termínem "nano") mají rozměry tisíciny lidského vlasu a vlastnosti, které jsou mnohdy pravým opakem nám známé fyziky. Tím dnes asi nikoho nepřekvapíme. Mnohem zajímavější je se podívat na nové poznatky a směry vývoje nanotechnologií. Díky nim je skutečně možné nejen zajistit efekt snadného čištění a ty známé krásné kapičky (perličkový - drop efekt) namísto vsáknutých rozteklých patvarů, i odpuzování tekutin pro v podstatě jakýkoli povrch. Dále ale dokážeme stále bezpečnými, tedy striktně pasivními nano-povrchy (v tomto bodě je potřeba klást velký důraz s ohledem na ne zcela prozkoumaná rizika jakýchkoli aktivních nano-částic), například zajistit prodloužení životnosti materiálů, radikální vylepšení stavu a snadnou údržbu laku automobilů, náhradu za jedovaté antifoulingové nátěry pro lodě, zvýšení výkonnosti solárních elektráren, nebo především značné úspory na čištění, práci a ekologické zátěži snad v jakémkoli oboru. Na většině povrchů už nemusíte používat k čištění agresivní chemické prostředky, vystačíte si s obyčejnou vodou a ochráněné povrchy ani nezreznou. Nanotechnologie totiž mění řadu zažitých zvyků od samých základů.

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce