NANO SERVICE

NANO SERVICE s.r.o. je česká profesionální nano-impregnační společnost zaměřená na nano-ochranu povrchů. NANO SERVICE s.r.o. je výhradním dovozcem vysoce kvalitních nano-materiálů německé značky Nanotechnology Solutions Percenta do České republiky. Díky rozsáhlému know-how a širokým  zkušenostem, získaným v průběhu 10ti leté historie značky Percenta na náročném německém trhu, je   NANO SERVICE s.r.o. garantem vysokého standardu instalací nano-ochrany i komplexního odborného servisu.

Nano-impregnace představuje excelentní ochranu povrchu prakticky jakéhokoli předmětu, který je třeba zachovat nepoškozený, nebo který je nutno pravidelně, náročně, či draze čistit a leštit. Pro dosažení kvalitního  výsledku je však nezbytné vždy správně zvolit  a důsledně dodržet vhodný postup aplikace. Optimální postup se však případ od případu značně odlišuje. Jedná se tedy o poměrně sofistikovaný obor a proto amatérské pokusy o provedení  aplikace nano-impregnace  bohužel jejich autorům často přinášejí zklamání z nedokonalého výsledku, nebo v krajním případě i poškození ošetřovaného povrchu. Pro aplikaci špičkových nano-impregnací  značky Nanotechnology Solutions Percenta je tedy výhodné využít  profesionální aplikační službu NANO SERVICE, s.r.o. V případech, kdy nanoimpregnace jsou obchodními partnery NANO SERVICE, s.r.o.  aplikovány jako součást jejich širší ucelené technologie, poskytuje  technická podpora NANO SERVICE s.r.o. spolupráci na vývoji  jejich finálního produktu.

Pojem NANO se v současné době stal poměrně módním. Monozí garážoví výrobci  "zázračných vodiček" proto své poněkud pochybné produkty nabízejí jako nano prostředky pro ochranu povrchů. Před nákupem nano produktů  s tímto zaměřením je tedy vhodné se nejprve informovat  o  relevantních referencích výrobce a ochránit se tak před zbytečným výdajem peněz a nebo dokonce před poničením ošetřovaného povrchu. NANO SERVICE, s.r.o. Vám  poskytne  odborné poradenství i pro případná řešení  takovýchto problematických situací.

 

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce