Ekologie a nano

Společnost NANO SERVICE, jako výhradní český distributor prémiové německé značky Nanotechnology Solutions Percenta, v plné míře přejímá silný důraz na ekologii.

V průběhu vývoje i výroby nano-prostředků je společností Nanotechnology Solutions Percenta  v plné míře ekologické prioritě podřízen výběr vstupních materiálů i volba optimálních výrobních procesů.

Vhodnou aplikací nano-impregnací pro ochranu povrchů je dosahováno výrazných úspor nejen finančních a časových, nýbrž také ve sféře enviromentální. Nano-impregnace zajistí stálou čistotu povrchů bez nutnosti používat k čistění ekologicky nepříznivé chemické čistící prostředky.

 

Nano-impregnace  NANO SERVICE s.r.o. splňuje tato náročná enviromentální kritéria :

  • Biologicky rozložitelné (po konci působení se nano-impregnace ekologicky rozloží)
  • Zdravotně nezávadné (nano-impregnace je stabilní a ze studií vychází jako materiál zcela neškodný pro organismus)
  • Neobsahuje žádný nebezpečný teflon, silikon ani vosky. Jako nosiče jsou využívány voda a ethanol (podle typu impregnace), které se z povrchu odpaří při procesu stabilizace nano-impregnace.

 

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce