Aplikace nano

 Česká společnost NANO SERVICE s.r.o. si díky know-how německého výrobce zakládá na kvalitě a správné aplikaci nano-impregnací. Lidé, kteří si pořídí nano-impregnaci a aplikují si ji sami, se často  nevyhnou mnoha chybám. Ty možná z počátku vypadají malicherně, ale boužel se brzy projeví na trvanlivosti a kvalitě takto nanesené impregnace, nebo mohou případně i zapříčinit poškození ošetřovaného povrchu. Pro dosažení plného efektu nano-inpregnace proto doporučujeme svěřit její nanesení profesionální aplikační službě NANO SERVICE s.r.o.

Vlivů, které mohou při neodborné aplikaci ohrozit trvanlivost a efekt nano-impregnace, je  mnoho. Je to například nevhodná vlhkost, teplota, nedostatečné předčištění a řada dalších. Volba  optimálního impregnačního materiálu pro daný povrch také předpokládá jistou praktickou zkušenost, neboť každý povrch má své specifické složení a  sortiment  nano-impregnací  je proto značně rozsáhlý. Mezi kvalitou produktů od různých výrobců, které český trh nabízí, jsou značné rozestupy. Proto NANO SERVICE s.r.o. klade velký důraz na poskytování odborného poradenství i vysokou náročnost na svoji aplikační službu.

Důkladná volba  prokazatelné  kvality nano-impregnačního prostředku  i jeho kvalitní  aplikace je zárukou mnoha let spokojenosti v čistotě a klidu

Pro nezávaznou konzultaci a další informace klikněte zde, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce