Antifouling /lodě

 

Antifouling-Nano DS je profesionální antivegetační nano-impregnace, vyvinutá německými specialisty pro účely vysoce účinné ochrany lodí před obrůstáním vodní faunou a flórou. Při vývoji této nano-impregnace byly nastaveny extrémní kvalitativní parametry, neboť byl primárně zaměřen na  uspokojení nejnáročnějších požadavků antifoulingové ochrany plavidel ozbrojených složek. Pro vysokou účinnost easy to clean efektu (snadné čištění), dlouhodobou životnost a ekologickou nezávadnost  představuje Antifouling-Nano DS současnou technologickou špičku antivegetační ochrany pro všechny typy lodí z laminátu, lakovaného dřeva, nebo oceli pro plavbu ve slaných i sladkých vodách.

Antifouling-Nano DS přináší do antivegetační ochrany plavidel zcela nový přístup. Funkčním principem dosud běžně používaných antifoulingových nátěrů bylo zabíjení mikroorganizmů. Proto i pro lidský organizmus představují značná zdravotní rizika. Například  koupání dětí v blízkosti takto ošetřené lodi je vysloveně nevhodné.  Některé  země ve snaze eliminovat  zdravotní rizika již zakázaly prodej těchto nebezpečných antifoulingových prostředků běžným koncovým uživatelům a očekáván je brzký legislativní zásah ze strany EU. Nový Antifouling-Nano DS, narozdíl od staré generace antivegetačních přípravků, není zabijákem organizmů. Jeho funkčnost se nyní soustředí přímo na dosažení maximálního easy to clean efektu. Speciální nano-částice po aplikaci na lodním povrchu zkrystalizují v pevnou a superhladkou strukturu, která účinně znemožňuje vegetaci i ostatním nečistotám pevně ulpět na chráněné ploše. Zjednodušeně lze konstatovat, že nežádoucí usazeniny se nemají čím uchytit, neboť v rámci jejich možností je pro ně vzhledem k extrémní hladkosti povrch lodi nedostupný. Dojde-li při provozu lodi k omezenému ulpění nečistot, lze je velmi snadno mechanicky odstranit intenzivním proudem vody či jiným neinvazivním mechanickým postupem, neboť nemají šanci se pevně udržet.  Nano-impregnace Antifouling-Nano DS je čirá, bezbarvá a nemění odstín lakování lodi. Na obtékání vody kolem nano-povrchu se vztahují pravidla kvantové fyziky, která pak ovlivňují i schopnost lodi dosahovat vyšších rychlostí a úspor paliva.

Aplikace nano-antifoulingu se provádí  nanesením a rozleštěním pomocí dodané textílie na dokonale předčištěný lodní povrch. K předčištění jsou používány speciální cleanery řady Brutalo, které jsou dodávány společně s nano-impregnací. Postup pro nanánášení je především u nových lodí  rychlý a jednoduchý. U starších lodních povrchů je třeba nejprve provést důkladné odstranění všech usazenin, aby nano-impregnace byla aplikována bezprostředně na povrch lodi, nikoliv na ulpělé nečistoty. Případná nedůslednost v předčištění by mohla zapříčinit zkrácení účinnosti nano-ochrany. Životnost kvalitně aplikované nano-impregnace je nejméně jednu sezónu. Investice do nákupu materiálu pro aplikaci antivegetační nano-ochrany představuje pro majitele lodi cca 150 Kč (bez DPH) na ošetření 1m2 lodního povrchu.

NANO SERVICE s.r.o. jako výhradní zástupce německého výrobce pro ČR i SR  zajišťuje svým klientům prodej Antifouling-Nano DS a příslušných speciálních čističů řady Brutalo, resp. i případné profesionální provedení aplikace antivegetační nano-impregnace.

Kontakt pro objednání materiálu i služeb, resp. poskytnutí více informací o nano-impregnacích a možnostech obchodní spolupráce :

e-mail : obchod@nanoservice.cz
mobil  : +420 733142111

 

Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce Spolupráce